Demokrati

Tyst 1

Hafva tidningarne i någon mån bidragit till folkupplysningens höjande,
och om så är på hvilket sätt? 19
Äro embetsmänen att anse såsom folkets herre eller som dess tjenare? 21
Kan Sveriges lagar enligt nuvarande förordningar sägas blifva stiftade af folket? 26

Läs i protokollbok 1;
s .1-20
  s.21-40   s.41-60   s.61-80   s.81-90

Tyst 2

Hvilken ståndpunkt bör det yngre slägtet intaga för att vinna
förtroende i hemmen och i lagstiftningen till 1) tullfrågan,
2) till nykterhetsfrågan, 3) till rösträttsfrågan, samt i öfvrigt
till alla på dagordningen stående viktigare frågor? 36

Är en rusdrycksförbudslag att betrakta som en seger eller som ett
nederlag för de politiska frihetssträfvandena? 38
Bör tryck- och yttrandefriheten utsträckas eller inskränkas? 46
Behöfves några reformer i våra kommunala rösträttsförhållanden? 125
Skulle det inte vara i föreningens inträsse att inom föreningen anordna
kommunalstämmor? 126

Läs i protokollbok 2

Lek och allvar

Kan man ådöma en sekreterare att skriva om ett protokoll? 51
Är det tillåtet inom föreningen att gifva uttryck åt sina tankar ihvad riktning
som hälst utan att medlemmarna taga anstöt? 52
Huru bör en medlem uttrycka sig i en diskussion? 3 *4/1-03

Läs diskussionerna

s.1-10
s.11-20
s.21-30
s.31-40
s.41-50  
s.51-60

s.61-70  
s.71-80

s.81-90

s.91-102   

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.