Diskussionerna som tidsdokument

Börja gärna med att göra en källkritisk studie av materialet. Diskussionerna är som tidigare nämnts till nytta och nöje! Källkritiken är därför viktig att ha i bakhuvudet om man ska använda diskussionerna som tidsdokument.

För att eleverna ska få möjlighet att ”använda historia” för att få perspektiv på sin egen tid och samhällets utveckling fram tid idag, kan ni arbeta med materialet utifrån olika teman. Genom att studera materialet på det här sättet, kommer ni att se likheter och skillnader mellan människor idag och för hundra år sedan. Ni kommer att kunna diskutera hur levnadsvillkor och värderingar förändrats, och hur levnadsvillkoren och värderingarna hänger ihop!

Välj ett tema att arbeta med, och låt eleverna läsa olika texter – alternativt att du läser upp texterna. Låt dem sedan fritt diskutera det de hört, och resonera kring vad de själva tänker och tycker. Din roll som lärare blir i detta att – utifrån hur diskussionen fortlöper – reda ut sakförhållanden, och ge förklaringar till begrepp och samhälleliga förhållanden och förändringar som skett från diskussionsklubbarnas tid fram till idag. Gör det som stöd till diskussionen, försök att inte själv leda den.

Sammanfatta sedan diskussionen på tavlan genom en mindmap!

Eleverna har nu använt historia, ordnat historia och skapat ny kunskap genom sina diskussioner.

Förteckning över diskussionerna utifrån teman

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.