Vaddå demokratisering?

Demokratisering, införande av demokrati

Demokratisering av ett land innebär att landet övergår från något slag av auktoritärt styre (t.ex. enpartistyre eller militärdiktatur) till demokrati, oftast definierat som fria och rättvisa val förenat med politiska friheter som yttrande- och tryckfrihet, rätten att bilda partier och organisationer m.m.

 

Demokratisering har i många fall skett genom successiva reformer i en utdragen process. Demokratiseringen av Sverige inleddes formellt med 1907 års riksdagsbeslut om allmän rösträtt för män till andra kammaren, men avslutades först 1921, när de första riksdagsvalen med allmän rösträtt, också för kvinnor, kunde genomföras. Andra gånger, t.ex. i Tjeckoslovakien 1989, har demokratiseringen skett mycket snabbt.

Någon enhetlig, allmänt omfattad definition av demokrati finns inte, och det är därför i flera fall oklart om ett land skall anses demokratiserat eller inte. Schweiz brukar t.ex. anses som demokratiserat redan under 1800-talet, men kvinnorna fick rösträtt först under 1970-talet. Åtskilliga stater har infört någorlunda fria val utan att ha blivit fullfjädrade demokratier, eftersom begränsningar av de politiska friheterna lever kvar. I en del fall, t.ex. Kroatien och Slovakien, har utvecklingen efter hand gått vidare mot full demokrati.

För att träna sig på demokrati, och på att göra sin röst hörd genom argumentation bildades under tiden runt år 1900 diskussionsklubbar. Här tränade medlemmarna på att prata och argumentera inför varandra, men också på att lyssna och ge feedback på det som sagts. Diskussionerna tecknades ner i protokoll och vi kan alltså läsa om vilka frågor som diskuterades, vilka argument som lyftes och vilka personer som tyckte vad för över 100 år sedan!

Gå direkt till materialet kring diskussionsklubbarna här!

Vad handlar då diskussionerna om?

Miljö och jordbruk
Alkohol och tobak
Genus
Religionens roll i samhället
Svenska
Samhällsutveckling och politiska spörsmål
Demokrati
Ungdomars liv och leverne

Vill du ha alla teman i ett och samma dokument? Klicka här!

Vill du gå direkt till övningarna om demokratisering? Klicka på länken här nedanför!

Övningar