Digitala forskarsalen

Du vet väl om att Riksarkivets digitala källor nu är gratis tillgängliga för skolor och bibliotek?! Sedan den 1 juli 2014 har du möjlighet att ansluta dig och din skola till Riksarkivets Digitala forskarsal (SVARs e-tjänst). På Internet finns, bland mycket annat, alla kyrkböcker som kan används för t ex personforskning. Du har också tillgång till en mängd databaser. Du hittar t ex folkräkningar där du kan söka i hela landets befolkning och en förteckning över frigivna straffarbetsfångar, där du kan se både signalement, fotografi och naturligtvis vad de har dömts för. Sök på din hemort och se vad du får för träffar!

Du kan också hitta bouppteckningar från domstolsarkiven som kan användas t ex för att se vilka föremål och tillgångar som faktiskt funnits i hemmen runt om i Sverige. Kanske är du mer intresserad av kartor, eller gamla medeltidspergament?

Du hittar den på http://www.sok.riksarkivet.se/svar Välkommen in!

Så gör du en intresseanmälan

För att få fri tillgång till Digitala forskarsalen behöver ni ett unikt användarkonto. För att er organisation skall få ett sådant konto så fyller ni ett formulär. Formuläret är utformat så att varje organisation endast ska lämna en anmälan även om flera olika verksamheter inom organisationen ska ges fri tillgång. Folkbibliotek och skolor lämnar en gemensam intresseanmälan på kommunnivå.

Personen som fyller i formuläret för användarkontot ska ha kännedom om hur er organisations IP-nät är segmenterat och strukturerat. Förslagsvis bör någon från er verksamhets IT-avdelning fylla i formuläret. För att få tillgång till formuläret kontakta Riksarkivet, SVARs kundcenter på e-post friaccess[at]riksarkivet.se eller telefon 010-476 77 00. 

 

Mer information

Kommentera