Diskutera en 100 år gammal fråga idag!

(åk. 3-9, gy)

För att få eleverna intresserade av materialet, och för att få en uppfattning om hur historia skapas, och vad historiska källor kan vara är följande uppgift rolig att börja med!

Börja inte med att prata om materialet, utan välj istället en av de diskussioner som förts i någon av klubbarna, och som du tror skulle passa till dina elever , och låt dina elever föra samma diskussion helt förutsättningslöst. Använd modernt språk och formuleringar som fungerar för dina elever, samtidigt som du behåller kärnpunkten.
Deltag inte själv, utan låt elevernas egna tankar flöda fritt!

Du hittar en temaindelning av diskussionerna här, då du lättare kan få en översikt över vad som passar er.

Är du själv en snabb skrivare så försök anteckna under tiden. Annars kanske ni har möjlighet att föra diskussionen via en blogg eller msn. På så vis har ni i slutänden även er egen diskussion dokumenterad. Vill ni sända in den till oss på arkivet är det jättekul. Då har
eleverna också arkiverat sitt material till nytta och nöje för andra elever – om ytterligare 100 år!

När eleverna pratat färdigt om ämnet får de läsa vad ungdomar sa om samma fråga för 100 år sedan.  Observera att vi även gjort avskrifter på texterna.

Många gånger kommer diskussionerna att överensstämma förvånansvärt bra, andra inte. Diskutera sedan likheter och skillnader i ni kommit fram till, och varför eleverna tror att diskussionerna förts så likt eller olikt.

Diskussionsförslag

ur DiskussionsföreningenTyst, bok 1 (kursiverad text är den ursprungliga frågan som diskuterats )

Vad är bäst – att köpa nytt eller begagnat?
Hvilket anses vara fördelaktigare att köpa nya varor, eller att å auktioner inropa gamla slitna sådana för godt pris?

Hur gammal ska man vara när man gifter sig?
När anses rätta tiden för en yngling att ingå äktenskap?

Vad är lycka, och hur blir man lycklig?
Hvad är lycka och huru uppnås den?

Vad är den största anledningen till fattigdom?
Hvari ligger största orsaken till fattigdom?

Vad är ett samvete?
Hvad är samvete?

Varför är alla människor rädda för döden?
Hvarför frukta alla menniskor för döden?

Är det nyttigt att läsa böcker?
Är romanläsning nyttig?

Vilket är bäst, att vara kort eller lång?
Hvilket är bättre att vara lång eller kort till växten?

Vilket yrke är bäst att ha?
Hvilket yrke är i afseende på arbete och inkomst att rekommendera?

Är det rätt att säga att Sveriges lagar stiftas av folket?
Kan Sveriges lagar enligt nuvarande förordningar sägas blifva stiftade af folket?

Är myndighetspersoner, på t ex försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, till för att hjälpa den enskilda människan eller för att ha kontroll och bestämma över henne?
Äro embetsmänen att anse såsom folkets herre eller som dess tjenare?

Ska vi ha religionsfrihet i Sverige?
Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt?

Vilken livsåskådning är den mest otroliga?
Hvilken lära är den mest orimliga?

DiskussionsföreningenTyst, bok 2
Är krig nödvändigt?
Är krig folken emellan nödvändigt?

Varför blir det bara mer och mer brottslighet?
Hvaraf beror den alltmer tilltagande brottsligheten?

Att spela kort om pengar en lördagkväll, är det för att ha kul eller för att tjäna pengar?
Spelar man kort för nöje eller för att förtjena pengar?

Är det bra med konkurrens?
Är konkurensen skadlig och på hvilket område?

Ibland är relationer mellan länder känsliga. Bör Sveriges tryckfrihet och yttrandefrihet fungera som idag, eller ska den begränsas eller utökas?
Bör tryck- och yttrandefriheten utsträckas eller inskränkas?

Ska prostitution vara lagligt?
Är det rättvist och i sedligt och sanitärt hänseende fördelaktigt att
prostitution en afskaffas?

Vilket är bäst, att dricka bara lite alkohol ofta, eller att supa ordentligt en lördagkväll men inte mer?
Hvilket är bettre att supa jemt och måttligt eller att taga sig ett storrus?

Har tron på djälvulen fört något gott med sig?
Har djefulsdogmen haft något välsignelsebringande inflytande i verlden?

Diskussionsföreningen Lek och allvar, bok 2
Är det OK att svära?
Passar det föreningens medlemmar att begagna svordomar
eller andra opassande uttryck?

Vad är allmänbildning egentligen?
Hvad är allmän Bildning?

Hur bör ungdomar uppföra sig?
Hur bör en yngling uppföra sig i det alldagliga lifvet?

Hur ser ni på användningen av tobak?
Huru böra vi betrakta bruket av tobak?

Vad är ett ideal?
Hvad är ett ideal?

När är man egentligen vuxen?
När kan en yngling anses som man?

Vad är sann ungdomsglädje?
Hvad är sann ungdomsglädje?

Vilka mål ska man ha i livet?
Hvilket mål bör en ungdom hafva till sitt lefnadsmål?

Vad är lycka?
Hvad är lycka?

Hur kan en bra kompis påverka en?
Hvilket inflytande kan ett godt kamratskap utöfva på en yngling eller flicka?

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.