Medeltiden

 

Ett pergament är ett brev gjort av skinn. I Sverige använde man sig av detta från ca 1100 (efter kristnandet) och fram till 1600-talet när man istället gick över till  att använda lump, d v s ett slags papper gjort av tygfibrer. Först vid mitten av 1800-talet började man göra papper av träfiber i Sverige.

Det var med andra ord svårt och dyrt att få tag på pergament. De pergament som finns bevarade handlar ofta om ägande. Kungen skänker mark, någon ärver, gränsen mellan två tomter ska gå här…

Här ser du ett exempel på just ett sådant dokument. Kung Håkan skänker mark till Peter i Börön, Lockne socken i Jämtland.

Men vad säger dokumentet mer?

Avskrift

Vem var kung Håkan?

Håkan Magnussons sigill
Håkan Magnussons sigill

Vad menas med sex mäns prövning?

Vad kan ett gammalt pergament berätta om medeltiden?

Vad vet vi om Peter Alexandersson?

Historisk karta över Våge och Borön (1761/1763)

Historisk karta över Berget under Förbergs by i Revsund (1798)

Översiktskarta över området

Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.
Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.

Hur kom dokumentet till Landsarkivet i Östersund?

Lite om Jämtland vid den här tiden

Vad är ett pergament?