Miljö och jordbruk

Anses det ekonomiskt fördelaktigt att använda konstgjorda gödningsämnen? 11
Kunna nyodlilngar å nyjord i större skala under nuvarande
förhållanden med fördel företagas? 30
Kan skogssköfling försvaras från klimatisk synpunkt? 34
Är en skogslag nödvändig för Jemtland? 54
Hvilket anses fördelaktigare för en landtbrukare att afla kalfvar
eller att köpa kor? 57
Böra bönderna på vår ort och efter våra förhållanden antingen hafva
höst- eller vårkor? 60
Hvilket lönar sig bättre att uppföda unghästar eller mjölkkor? 60
Hvilket är det fördelaktigaste sättet att vår eller höstgödsla sina åkrar? 70
Kan det anses vara någon fördel med hafresåning? 71
Hvilket är fördelacktigare att odla råg eller ärter? 78
Böra jämtarne mera än hvad nu är fallet egna sig åt rofodling? 83
Hvilket är bättre att hava sina hölador täta eller glesta? 87

Läs i protokollbok 1;
s .1-20
  s.21-40   s.41-60   s.61-80   s.81-90

Äro våra husdjur berättigade till bättre skydd än hvad lagen föreskrifver? 1
Bör jordbrukaren skaffa sig biförtjänster? 16
Hvilket är bättre att måcka mull på myrjord eller myra på hårdjord? 54
Kan det vara till nytta eller skada att kvista sin barrskog? 58
Hvilket är fördelaktigast för jordens produktionsförmåga att breda gödseln
ofvanpå eller nedplöja densamma? 95
Hvad hafva vi att iaktaga för hälsans bibehållande? 107
Huru bör jordbrukaren ordna sitt jordbruk för att få största
möjliga afkastning? 111
Är det för jordbrukaren fördelaktigt att börga skogsfoder?119
Hvilket är för våra förhållanden det bästa och billigaste taktäckningsämne? 122

Läs i protokollbok 2

Lek och allvar

Hvilka äro de bästa prydnader inom ett hus? 57
Hvilken betydelse bör hemslöjden beräknas? 85
Hvilka slöjdföremål är att fördraga, hemslöjd eller fabrikstillverkning? 93

Läs diskussionerna

s.1-10
s.11-20
s.21-30
s.31-40
s.41-50  
s.51-60

s.61-70  
s.71-80

s.81-90

s.91-102   

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.