Etikettarkiv: diskussioner

Demokratisering

Demokrati är ingenting man bara får. I Sverige brukar vi säga att vi fick allmän och lika rösträtt 1921. Men detta är inte alldeles sant, och mycket hände dessförinnan.

Det var många olika grupper i samhället som stod utanför rösträttssystemet. Många av dem försökte påverka politiker med olika argument, så att just de skulle få tillgång till möjligheten att delta. Vissa gruppers röster hördes inte alls.

Den stora gruppen som stod utanför var arbetare med lägre inkomst. De insåg att samtidigt som de krävde att få delta, måste de själva också förändras. De måste göra sig valbara, för att i en framtid där de fått igenom sina krav också kunna ta ansvar och ta plats i politiken. Detta kunde ske på lite olika sätt. Ett sätt som var vanligt inom flera olika organisationer, fackförenings- och nykterhetsrörelsen till exempel, var att starta diskussionsklubbar.

Här finns exempel från två olika byar i Jämtland där ”vanliga” ungdomar samlas och diskuterar olika frågor. De tränar på att lyfta en fråga, prata inför andra genom att argumentera och sedan även leda mötet och ibland också skriva protokoll.

Om diskussionsföreningar i Jämtland

Vad diskuterade ungdomarna om?

Diskussionsföreningen ”Tyst”

Diskussionsföreningen ”På Lek och Allvar”

Läs mer

Vaddå demokratisering?

Hur växte demokratin fram i Sverige?

Riksdagens historia

Tvåkammarsystemet