Om diskussionsföreningar

Engagerade människor ville skaffa sig redskap för att kunna delta i politiken. Detta eftersom ett argument i kampen om allmän rösträtt var att alla inte hade tillräckliga kunskaper inom politik, och därför inte skulle tillåtas att rösta. Men de som stred för rösträtt ville också kunna bli valbara i exempelvis de lokala valen. Därför måste man förbereda sig.

För att träna sig i att diskutera och argumentera startade man diskussionsföreningar.  Här tränade medlemmarna på att ställa sig upp och prata och argumentera inför varandra, men också på att lyssna och ge feedback på det som sagts. Man turades om att agera ordförande – att leda mötet, och sekreterare – att skriva ned det som sades på mötena. Eftersom att diskussionerna tecknades ner i protokolls-böcker kan vi alltså läsa om vilka frågor som diskuterades, vilka argument som lyftes och vilka personer som tyckte vad för över 100 år sedan!

Ibland hade man ett gemensamt bibliotek i föreningen. Denna bok "Om den rådande sjukdomskaraktären i vår tid" finns bevarad hos diskussionsföreningen "Tyst".
Ibland hade man ett gemensamt bibliotek i föreningen. Denna bok ”Om den rådande sjukdomskaraktären i vår tid” finns bevarad hos diskussionsföreningen ”Tyst”.

Det var oftast män, men ibland också kvinnor som var med.  På landsbygden var det söner och döttrar till bönder som ägde sin gård, men även hantverkare och arbetare. Många av föreningarna hade en nära relation till nykterhetsrörelsen, så många av medlemmarna var med även i dessa föreningar. Några av föreningarna var också så kallade Lantmannaföreningar, vilka trots sitt namn inte enbart ägnade sig åt jordbruksfrågor. Medlemmarna kände sig dock mest trygga i att diskutera frågor som rörde nykterhet och jordbruk. Men många ville även diskutera mer filosofiska frågor om livet, eller politiska frågor.

Vill du läsa mer om just diskussionsföreningen Tyst eller om diskussionsföreningen Lek och Allvar?  Länkar till mer information finns här under!

Diskussionsföreningen Tyst

Diskussionsföreningen Lek och Allvar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.