Angripen demokrati

Ordet nazism är en sammandragning av orden ”national” och ”socialism”, alltså nationalsocialism. Syftet med nazismen var att skaffa mer utrymme åt den tysk-ariska rasen. För att nå detta måste alla andra bort. Man kombinerade en stark nationalism med en tanke om socialism inom denna grupp.

Länk till Forum för Levande Historia och en fördjupning kring antisemitism.

I dagens Sverige tar vi ofta vår demokrati för given. Vi förutsätter alla människors rätt till medbestämmande, och lika värde. Men under andra världskriget blev det uppenbart att dessa ideal inte kunde tas för givet. Den tyska nazismen, den sovjetiska kommunismen och den spanska och italienska fascismen var alla ideologier som stod i kontrast till den demokrati Västeuropa slogs för. Alla tre riktningar är präglad av förakt mot demokratin, stark nationalism och en kult kring en karismatisk ledaren. Tankarna utgår ifrån att den egna nationen är i kris och har fallit offer för både inre och yttre fiender. Man behöver en stark ledare som leder landet och dess ”sanna” befolkning i rätt riktning. Ofta är man positiv även till våldsamma aktioner för att nå sitt mål.

NationalSoc. 3

Även i Sverige, Norge och våra trakter sympatiserade många med dessa ideologier.  De nazistiska organisationer som fanns i Sverige var däremot en splittrad rörelse med flera falanger. Tidningar och tidskrifter med nazistisk propaganda spreds dock runtom i landet bland annat till olika föreningar.