Vasakärven

sveriges Nationella Förb012

Den svenska nazistiska rörelsen hade vasakärven som symbol. Den hade länge varit populär som motiv inom konsten, och har kopplats ihop med Gustav Vasa och hans släkt.

Vasakärvens starka symbolvärde bidrog till att den under 1930- och 1940-talet användes av fascistiska och nazistiska grupperingar, såsom bl.a. ”lindholmarna”. Även Nationalsocialistisk Front som var verksamt inpå 2000-talet använde vasakärven som sin partisymbol.

Även vad gäller den här symbolen har den dock använts till mycket. Exemplet nedan är reklam och kommer från Veckojournalen 1941

ransonering 2vkr0005