Skip to main content

- med källor från Jämtland och Härjedalen

Övning Arbetskompani

 Förmågor Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap   Uttrycka och värdera olika ståndpunkter […]