Övningar

Historiebruk

Uppgift Läs igenom brevet till Per Albin Hansson Läs igenom Krigsmaktens skrivelse   Båda handlar om arbetslägren, men har olika perspektiv. Jobba sedan två och två, där ni genom ett ”rollspel” diskuterar rätt eller fel.   Förmågor Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska …

Historiebruk Läs mer »

Övning: Hur gammal var man när man fick barn?

Enkel uppgift i historisk metod Alla skolor och bibliotek har tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal (SVAR) gratis. Om du inte redan fått tillgång, får du reda på hur du gör här! Tidsåtgång 90 minuter Frågeställningar   Vilka källor kan vi använda? Avgränsningar, (geografiskt och tidsomfång) Ha en teori, och undersök om den stämmer Hur avläser …

Övning: Hur gammal var man när man fick barn? Läs mer »

Övning Arbetskompani

 Förmågor Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap   Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv   Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser   Uppgifter Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär. …

Övning Arbetskompani Läs mer »

Övningar

Vi har tagit fram övningar kring de olika områdena. I bakgrunden finns förmågorna från Lgr 11 och Gy 11. Om ni själva utformar “lektioner” eller uppgifter utifrån materialet, och känner att ni vill dela med er till andra, lägger vi gärna ut dem här! Kontakta oss!