Källorna- kontext och information

I källmaterialen möter ni en hel del information som människor vid den här tiden fick ta del av för att lära sig hur och varför man skulle hålla sig ren. Att sprida kunskap om detta nya var en viktig del i att uppnå målet med ökad nationell hygien och hälsa. Ni möter även hur detta tog sig uttryck ute i byarna och kan läsa i stadgarna, vilket är de regler som styr en förening, vad man hade för mål med sin verksamhet och i en årsberättelse om hur man kunde gå tillväga för att kunna få och uppnå något som man ville ha. Syftet med dessa historiska källmaterial är att ge en bild av på vilket sätt man informerade, vad man ansåg var viktigt, samt hur man tog sig an detta ute i byarna i och med startandet av tvätt- och badstugeföreningar.

A)     ”Vill du bli frisk och stark- bada bastu”-  affisch från SFFF (Svenska föreningen för folkbad) ur arkivet; Kyrkslättens badförening, Pålgård

 

 

B)     ”Badregler för inomhusbad” – informationsblad från SFFF (Svenska föreningen för folkbad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)     ”Utdrag ur stadgar” ur arkivet; Orrvikens badhusförening u.p.a. 1940-tal

 

D)    ”Brev från kommittén för tvättmaskinsinköp” ur arkivet; Orrvikens badhusförening u.p.a. 1946

Avskrift av brev från kommittén för inköp av tvättmaskin

 

 Frågor kring källmaterialet