Handledning och metoder

Hur ni vill arbeta med materialet är upp till er beroende på er undervisningssituation. Vi presenterar inga färdiga lektioner, utan erbjuder istället olika teman. Ni kan arbeta med materialet lite översiktligt och kortfattat under någon lektion, eller mer fördjupat under en lite längre tid. Utgå då från att det tar cirka fyra-sex tillfällen allt som allt.

Eleverna kan arbeta helt självständigt kring innehållet i temat, i par eller grupper, eller så hjälps ni åt i helklass alternativt gör vissa gemensamma avstämningar och diskussioner gemensamt. Innehållet, frågorna och diskussionerna kan även användas som delar i någon form av examination. Till frågorna som ställs erbjuds även en enklare form av ”facit” för läraren om man önskar det.