Häxor och trolldom

Vad tänker du på när du hör ordet häxa? En gammal kvinna med vårta på näsan? En elak person som mest håller sig för sig själv? En person som kan ge dig lycka och välgång? Eller vad?

För inte allt för länge sedan kunde man anklaga någon för att
vara häxa. Kanske det var en kvinna  som inte var så omtyckt , eller att hon faktiskt kunde hjälpa till och bota den som hade tandvärk, eller ont i magen. Men om hon misslyckades kunde det få konsekvenser. Det var inte bara kvinnor som kunde anklagas för att vara häxor. Även män kunde anklagas, men då för att vara trollgubbar.

häxhammaren
År 1487 utkom ”Malleus maleficarum”, mer känd som Häxhammaren

Att anklaga någon för att vara häxa kunde innebära att kvinnan ställdes inför rätta. Om hon befanns skyldig kunde hon dömas till döden. Ute i Europa var det under 1400-1600-talen en väldig våg av häxprocesser. Omkring 30 000 kvinnor och män dömdes till döden för häxeri, många av dem i England och Frankrike. Det fanns speciella häxdomare , och det var önskvärt att de dömde så många som möjligt.Till sin hjälp hade de en bok ”Häxhammaren” en vägledning för att hitta och avslöja häxor.

Vad var straffet för trolldom?

Bödelskvitto från Älvros, två häxor avrättade.
Bödelskvitto från Älvros, två häxor avrättade. Källa: Kammararkivet, Landbok Gävleborgslän 1673

Vilka var det som anklagades? För vad? Vem anklagade och hur resonerade de som dömde dessa människor? Vi har samlat en del dokument från främst 1600-talet som visar på att man anklagade människor för häxeri eller trolldom  även i Jämtland och Härjedalen.

Lapp-Gunnil i Undersåker

Karin i Krok

Att hamna i rop och rykte

Om häxprocesserna

Fördjupning