Häxor och trolldom

Ordet häxprocesser för oftast tanken till en mörk medeltid
där kvinnor brändes levande på bål. Faktum är att de mest
omfattande trolldomsrättegångarna i Sverige hölls under
1600-talet. Då försökte statsmakten och kyrkan komma till
rätta med den sedan länge utbredda vidskepelsen och
trolldomen.

Vilka var det som anklagades? För vad? Här kan du själv
läsa i domböckerna om några häxprocesser som ägt rum
i Jämtland och Härjedalen.