Innan ni börjar…

En del av målet med sidan är att elever som arbetar med den ska erhålla ökad kunskap om olika historiska källor, källkritik och hur man kan få veta något om historien utifrån olika källor. Därför kommer ett särskilt introduktionstema inom kort att presenteras som kan inleda ert temaarbete med. Det kommer kallas för ”Arkivintroduktion- historiens byggstenar”,  och vara anpassat för årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. Här lär ni känna olika historiska källmaterial, vad arkiv är och hur man kan veta något från historien. Detta kan ni göra själva här på sidan bland annat genom att kolla på vår film, ta del av texterna och besvara frågor eller genom en analog arkivintroduktion här på arkivet. Det är inget måste för att kunna arbeta med materialen, men kan vara bra för att få grundläggande kunskaper och förstå historiens grunder bättre.