Innan ni börjar…

En del av målet med Arkiv och lärande är att elever som arbetar med den ska erhålla ökad kunskap om olika historiska källor, källkritik och hur historia skrivs. Därför kommer inom kort ett särskilt introduktionstema att presenteras här på sidan som ni kan inleda era temaarbeten med. Det kommer kallas för ”Arkivintroduktion- historiens byggstenar” och vara anpassat för olika stadier och gymnasiets historiekurser.

Arkivintroduktionen kommer ni att kunna göra själva i klassrummet, bland annat genom att titta på introduktionsfilmer, ta del av texterna och besvara frågor. Annars kan ni komma för en motsvarande genomgång på plats här på arkivet. Arkivintroduktionen är inget måste för att kunna arbeta med materialen, men kan vara bra för att få baskunskaper om källor, källkritik och förstå historiens grunder bättre.