Lärarkick för gymnasielärare

 

I augusti kommer vi att erbjuda tillfälle för dig som arbetar på gymnasiet eller motsvarande att komma till Arkivet och ta del av allt spännande och användbart material som finns. Målet är att inspirera dig i planerandet av din undervisning, ge information och presentera en del nya inslag och idéer, oavsett vilket ämne du undervisar i. Arkiv kan ju vara så mycket mer än enbart historia! Så även om du besökt oss tidigare är ambitionen att du ska kunna finna nya ingångar i din undervisning och kanske även inspirera oss, så att vi i högre utsträckning kan stötta er och vara den resurs som vi strävar efter att vara. Arkiv till nytta och nöje!

Datum: Vecka 33, fredag den 19 augusti -22

Tid: Tillfälle 1) Kl. 9.30- 11.00 eller tillfälle 2) Kl. 13.00-14.30

Plats: Arkivvägen 1 i Östersund

Anmälan: Senast onsdag den 17 augusti till: mia.fahlgren@faj.se eller bokning@arkivetiostersund.se. Ange i anmälan vilket pass du bokar in dig på!

Programmet för lärarkicken är i skrivande stund inte helt färdigställt, men mer information om innehåll och upplägg kommer att finnas här längre fram.

Detta tillfälle kommer tyvärr inte att kunna erbjudas digitalt!  

 

Temapresentationer: Under hösten kommer vi att erbjuda två olika digitala presentationstillfällen på ca 45 minuter där vi presenterar teman och skolprogram för gymnasiets historiekurser. Dessa kommer att ta utgångspunkt i material från ”Det rena landet” och ”Brott och straff”.