Skriv din historia själv

Dags för studenter / elever att forska själva?

Ibland är det svårt att hitta ett ämne att forska om. Vi har därför utformat ett  antal forskningsuppgifter med tillhörande tips på källor och litteratur.

Handlingarna vi hänvisar till finns inte på nätet, utan bara i originalform i arkiven.

Skriv Din Historia själv!