Sophia Pålsdotter, bliv vid din läst

Andra halvan av 1800-talet är en tid av stor samhällsförändring. Sverige går från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Land byts mot stad. Dräng blir industriarbetare. De sociala skyddsnät som vi har i Sverige idag börjar så smått att växa fram. Kyrkan går från att vara en central del i samhället till att bli mindre viktig. Men Sverige är fortfarande inte en demokrati. Det är endast män med viss inkomst som till exempel har rösträtt.  En stor del av befolkningen lever i fattigdom och utan möjlighet att kunna påverka sin situation. Under större delen av 1800-talet lärde sig barnen fortfarande  det de behövde kunna i livet till stor del av sina föräldrar, och av den anledningen var det svårt att förändra sin tillvaro. ”Skomakare bliv vid din läst”, är ett uttryck från denna tid – det man fötts till, skulle man förbli.

Sophia Pålsdotter levde just denna tid, hon föds i en familj i Bergsbyn, en liten by i Bergs socken (församling)  i Jämtland. Parallellt med att Sverige genomgår stora förändringar så var hennes möjligheter att förändra sin egen tillvaro väldigt små. Familjen är fattig, och hon har ingen namngiven pappa. 

Genom att lägga samman olika historiska källor, kan du ta reda på mer om Sophia. Följ länkarna så hittar du dokumenten i original och som avskrifter, frågorna ligger också där.

  Husförhörslängd för Bergs socken, Jämtland 1838-1853

Här kan du ta reda på med om Sophias familj 

Frågor till dokumentet

 

  Avtal för Jonas Jönsson 1841

Anställning som sockenlapp, var det ett bra jobb?

Frågor till dokumentet  

 

       

 

 

 

Hur såg andra människor på sockenlapparna?

Frågor till dokumenten

 

 

Kunskap – en möjlighet till förändring? 

Frågor till dokumentet   

 

     

 

 

 

I backspegeln, vems berättelse är sann?

Frågor till dokumentet