Lärarkick för grundskolelärare ht 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I augusti kommer vi att erbjuda tillfällen för dig som arbetar som lärare på grundskolan att komma till Arkivet och ta del av spännande och användbart material som finns här. I de reviderade läroplanerna Lgr 22 lyfts källmaterial på ett nytt sätt och vi vill gärna vara en resurs för er i skolan kring detta i den mån vi kan. Målet är vidare att inspirera dig i planerandet av din undervisning, ge information och presentera ett par av de skolprogram som vi erbjuder. Du är välkommen oavsett vilka ämnen du undervisar i. Arkiv kan vara en läranderesurs inom så mycket mer än enbart historia! Så även om du besökt oss tidigare är ambitionen att du ska kunna finna nya ingångar i din undervisning och kanske även inspirera oss, så att vi i högre utsträckning kan stötta er i ert arbete. 

Datum: Vecka 33, torsdag den 17/8 kl 13.00 eller fredag den 18/8 kl 9.00 

Plats: Arkivvägen 1 i Östersund

Anmälan: Senast tisdag den 15/8 kl. 16.00 till: bokning@arkivetiostersund.se. Ange i anmälan vilket pass du bokar in dig på!

Programmet är i skrivande stund inte helt färdigställt, men har du frågor hör av dig till mia.fahlgren[at]faj.se 

Välkommen till Arkivet i Östersund!