Trollskott

Det finns många olika namn på Trollskott, beroende på vart man bor. I Småland  vilápaskott, i Östergötland Finnskott eller lappskott, i Norge Trulleskud eller Elleskud. Man trodde att vissa personer, de trollkunniga,  kunde sätta sjukdom på andra människor.

Det sades att man hade fått trollskott då man hastigt drabbats av sjukdom som man inte kunde hitta någon förklaring  till. Det var då fråga om förgöring, att någon använt magi i ett ont syfte.