Vad är arkiv?

Arkiv kan betyda flera saker. Det kan handla om en samling dokument som har gemensam grund och som bevaras tillsammans, till exempel en idrottsförenings samlade dokument och handlingar. Det kan även vara en plats där de samlade arkiven förvaras, till exempel ett förråd eller Arkivet i Östersunds lokaler. Avslutningsvis kan det även vara en institution som Riksarkivet eller Föreningsarkivet som ansvarar över och förvaltar arkiv.

I vårt kommande introducerande tema ”Arkivintroduktion- historiens byggstenar” får man mer insikt i vad ett arkiv är, hur det kan vara en källa till information och kunskap, samt hur det kan vara en del i ett demokratiskt samhälle att ha rätt till öppna arkiv för att kunna granska olika verksamheter. Delar av vårt mål är därför att göra arkiven mer kända för samhällets medborgare.