Vill du jobba med historiska källor?

-Välkommen!

Med utgångspunkt i olika källmaterial från Arkivet hittar du här olika teman och frågeställningar som ni i skolan kan arbeta med på egen hand i klassrummet. Vår förhoppning är att du som lärare kan ha glädje av materialet och frågorna i din direkta undervisning och att du kan inspireras av våra teman och frågeställningar när du gör din planering. Samtliga teman och frågeställningar är skapade utifrån skolans styrdokument, där förmågor och centralt innehåll är utgångspunkter. Du som elev kanske blir nyfiken och upptäcker en ny sida av historien då källmaterial som annars inte lyfts fram här blir utgångspunkten för berättelserna och historien blir mer ”på riktigt”.

Vi hoppas att du får stor glädje av webbsidan och att de historiska källorna både lär dig nya saker och får dig intresserad. Arkiv till nytta och nöje med andra ord!

Återigen – varmt välkommen!