Arkiv och lärande

–  En pedagogisk sida för grund- och gymnasieskolan med källmaterial från Jämtland och Härjedalen.

Källor, teman och frågeställningar för skolan

Med utgångspunkt i olika källmaterial på arkivet hittar du här teman, frågeställningar och förslag på hur ni kan arbeta i klassrummet eller digitalt. Vi hoppas att du som lärare kan ha glädje av materialet och frågorna i din direkta undervisning och att du kan inspireras av våra teman och frågeställningarna när du gör din planering.  Vi hoppas också att du som elev kan få en känsla av att historia är på riktigt och att du blir nyfiken att få veta mer. Samtliga teman och frågeställningar är skapade utifrån skolans syften och styrdokument där förmågor och centralt innehåll är utgångspunkter.