Historiska teman – digitalt

Under denna rubrik finns de teman som ni kan arbeta med på egen hand, digitalt, i klassrummet. De är sorterade under olika århundraden från 1300- talet till 1900- talet och har lite olika upplägg och fokus. Vid varje tema finns målgrupp angiven för att man ska få vägledning kring vilket skolstadium eller skolform som materialet, innehållet och frågorna riktar sig till. 

Vi har i nuläget inte material eller teman kopplade till alla århundraden. Detta på grund av att vi helt enkelt inte har så mycket användbart källmaterial från äldre tid, samt att det som finns ofta är lite svårbegripligt och därmed tungarbetet. Ju närmare vår moderna tid materialet kommer ifrån desto rikare blir det och antalet teman ökar. Vi arbetar kontinuerligt med att fylla på med intressanta teman och historiskt relevanta källmaterial.