Våra skolprogram

Arkivet i Östersund erbjuder olika fasta skolprogram för olika skolstadier. Vid dessa program möts vi på arkivet, på någon form av kulturvandring eller, vid behov, digitalt. Programmen kan handla om enskilda historiska teman eller källmaterial, men kan även ingå i större projekt och inkludera andra skolämnen än historia och andra externa aktörer. Det ser olika ut beroende på program.

Under denna flik kommer du allt eftersom att hitta material som kan relateras till något av våra skolprogram. Det kan vara övningar och uppgifter, kartor, scannade fotografier etc. Har du frågor rörande något material eller våra skolprogram är du självklart välkommen att höra av dig till oss!

Arkivintroduktioner åk 1- 6, 7- Gy.

Projekt läslist ”Vargbröder” åk 4-6

Projekt- läslist ”Uppdraget” åk 4-6

Idas dagbok, arkivprogram med stadsvandring åk 1-9, Gy. SÄR. m.fl.

Kulturvandring Mjällestigen åk F-3

Källkunskap genom personöden:

– Lars Ekblom åk 7-9

– Emma-Kristina åk 7-9, Gy.

– Sofia Pålsdotter åk Gy.