Tyst eller inte – om att göra sin röst hörd

Målgrupp: åk 7-9, Gy.

I Sverige fick vi allmän och lika rösträtt 1919, och första gången när män och kvinnor röstade på lika villkor var valet 1921. Men demokrati eller rösträtt var inget man bara fick, utan något många människor tillsammans kämpade för under en lång tid.

I det här temat visar vi exempel på hur ungdomar i Jämtlands län deltog i demokratiseringsprocessen. Hur de träffades för att träna sig på att leda ett möte, argumentera inför andra och skriva protokoll – helt enkelt förbereda sig på att kunna ta en plats som exempelvis lokal politiker.

Materialet spänner från början av 1890-talet och framåt.

Vadå allmän rösträtt?

Vadå diskussionsföreningar?

Diskussionsföreningen ”Tyst”

Diskussionsföreningen ”Lek och Allvar”

 

Vadå demokratisering?

Hur växte demokratin fram i Sverige?

Riksdagens historia

Tvåkammarsystemet