Om sidan

Arkiv och lärande är en pedagogisk sida för grund- och gymnasieskolan som drivs av Föreningsarkivet i Jämtlands län tillsammans med Riksarkivet i Östersund.

Här hittar du som lärare, elev eller annan intressent bland annat teman, källmaterial och frågeställningar som är förankrade i skolans läroplaner Lgr. 11 och Gy. 11. De ämnesplaner som vi framförallt utgått ifrån i våra teman är historieämnet, även om andra ämnen mycket väl går att relatera till och kombinera med innehållet.

Vårt mål är att vara ett öppet och tillgängligt arkiv för alla. Du som lärare, men även du som elev, ska hitta relevant källmaterial och frågor som du är behjälpt av i din undervisning och ditt lärande. Källmaterialet är utvalt och förklarat av oss som arbetar på arkivet. Vi ställer frågor som är relevanta utifrån materialet och ämnesplanerna och kan även erbjuda enklare typ av facit till läraren. På så sätt hoppas vi förenkla och ge tillgängliga alternativ för att arbeta med historiskt källmaterial i undervisningen.

Källmaterialet

På Arkiv och lärande hittar du teman, frågeställningar och förslag på hur ni kan arbeta i klassrummet eller digitalt. Källmaterialet utgörs framför allt av utvalda originalkällor från Jämtland och Härjedalen, men har delvis även kompletterats med annat material.

Det historiska källmaterial som du kommer att möta är såväl handskrivna som maskinskrivna originalkällor, vilka vi även gjort avskrifter av för att göra innehållet i texterna enklare att tyda. Dessa finns alltid i anslutning till originalkällan. Du kommer att möta diverse äldre tidningsartiklar, utdrag ur tidskrifter och litteratur. Vidare finns det fotografier, planscher, standar och kartor. Allt hämtat ur de samlingar som finns att tillgå i våra gemensamma arkiv.

Institutionerna bakom sidan

På mötesplatsen Arkivet i Östersund finns både Riksarkivet och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Vi är ett ”öppet arkiv” – till för alla – och arbetar därför aktivt med arkivpedagogik för att enkelt tillgängliggöra arkivmaterial för alla. Vi tycker det är viktigt att försöka göra arkiven kända för allmänheten och att alla ska känna till att allmänheten är välkommen till arkivet för att ta del av allt spännande material som finns. Att vi kan erbjuda ”den verkliga historien” och länets kulturarv genom olika originalhandlingar är något vi är stolta över att kunna göra!

Vi är tillsammans tre arkivpedagoger som arbetar på Arkivet i Östersund och det är vi som valt ut källmaterialet och skapat innehållet för denna sida. Vi har tillsammans lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom både grund- och gymnasieskola.

Att vara tillgängliga betyder också att vi satsar på att även finnas digitalt på nätet i olika former. Här på sidan Arkiv och lärande är vår ambition att du ska kunna få samma typ av upplägg, material och kunskaper som om du kommit till arkivet på plats. Det tycker vi är viktigt ur ett demokratiperspektiv!

Välkommen på besök

Om ni skulle vilja komma på besök på arkivet så är ni mer än välkomna! Vi finns på Arkivvägen 1 i Östersund och tar gärna emot er. Här kan ni får en arkivintroduktion där vi går ned i arkiven, undersöker historiska dokument och funderar över frågor kring dessa. Ni kan också få en uppstart för något av de skolprogram eller teman som vi erbjuder. Dessa kan ni sedan arbeta vidare med på egen hand när ni kommer tillbaka till skolan. 

Ni kanske har egna idéer på material eller upplägg som ni skulle vilja få hjälp med att utforma tillsammans med oss. Tveka då inte över att höra av er!

För att boka ett klassbesök eller om ni har frågor kring något rörande våra skolprogram eller vårt material så kontaktar ni oss på mail: info[at]arkivetiostersund.se eller telefon 010 – 476 89 25

Återigen – varmt välkommen till Arkivet!

 

Sidansvarig: Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län