Kulturhjulet åk 6, ”Tillsammans gör vi skillnad”

I fyra veckor under läsåret erbjuder vi på Arkivet i Östersund, tillsammans med Filmpool J/H, en del av Östersunds kommuns kultursatsning för barn-och unga, Kulturhjulet. Just detta samarbetsprojekt är anpassat för elever i åk 6 och erbjuds gratis till skolorna i Östersunds kommun. Upplägget är framtaget utifrån skolans läroplan Lgr22 och framför allt syften och centralt innehåll för kurserna historia och samhällskunskap.

Vi kallar projektet för ”Tillsammans gör vi skillnad”, vilket handlar om solidaritet på olika sätt och att den gemensamma rösten är viktig att göra hörd.

Upplägget för klasserna är

  1. Besök på Arkivet. Här får man historiska exempel på hur kampen för solidaritet, ett bättre och rättvisare liv förts i länet under framför allt tiden 1890-1920-talet, och hur denna kamp på sikt även kom att driva fram förändringar på olika sätt. Man gör även kopplingar till dagens samhälle och omvärlden och funderar kring olika samhällsproblem som många idag har åsikter om. 
  2. Eget arbete i klassrummet utifrån besöket på Arkivet, samt förberedelse inför workshopen med Filmpool.
  3. En filmskapare från Filmpool kommer ut till klasserna för en workshop där eleverna själva får vara med och göra sina röster hörda med hjälp av animationer!

Kontakta oss på mia.fahlgren[at]faj.se för mer information kring arkivbesöket, anna.vidmark[at]regionjh.se gällande workshopen med animationer och anna.aberg[at]ostersund.se kring projektet ”Kulturhjulet”.

Material att använda sig av inför och under arbetet 

Materialet nedan är till för att stödja er innan och under arbetet med temat. Det finns inga krav på att ni använder er av något av det, men materialet är framtaget för att hjälpa dig som lärare och eleverna att få en större inblick, sammanhang och förståelse för helheten.

Observera att vi förväntar oss att undervisande lärare följer med sin klass till Arkivet för att kunna stödja eleverna både på plats och för vidare arbete i klassrummet!

Inför besöket på Arkivet:

  • Titta på filmen ”Vad är arkiv för något?”. En film på ca. 7 minuter som förtydligar vad arkiv är och vilken typ av plats eleverna ska besöka, samt varför det kan vara viktigt att lämna spår till framtiden. Filmen hittar ni här!
  • Svåra, men viktiga och användbara begrepp som berörs mer eller mindre direkt under temat. Begreppen hittar ni här! 
  • En kort men informativ film från Riksdagen om demokratins framväxt och hur detta blev verklighet genom folks gemensamma krafter, att man kämpade tillsammans. Filmen finner ni här!
  • Extramaterial, ”Lärdomar från en gås”- en text med tillhörande fundering kring om ensam är stark eller om tillsammans är starkare? Texten hittar ni här!

Under det egna arbetet i klassrummet, samt vid tillfället med Filmpool: