Kulturhjulet åk 6, ”Tillsammans gör vi skillnad”

I sex veckor under januari och februari erbjuder vi på Arkivet i Östersund tillsammans med Frösöfilm och Filmpool, en del av Östersunds kommuns kultursatsning för barn-och unga; Kulturhjulet. Just detta samarbetsprojekt är anpassat för elever i åk 6 och erbjuds gratis till skolorna i Östersunds kommun. Upplägget är framtaget utifrån skolans läroplan Lgr22 och framför allt syften och centralt innehåll för kurserna Historia, Samhällskunskap och Bild.

Vi kallar projektet för ”Tillsammans gör vi skillnad”, vilket handlar om solidaritet på olika sätt och om att den gemensamma rösten är viktig att göra hörd. Då som nu! DU KOMMER ATT KUNNA BOKA DIN PLATS HÄR NÄR ANMÄLAN ÖPPNAR! 

Upplägg- tre delar

1. Besök på Arkivet. Här får man historiska exempel på hur kampen för solidaritet, ett bättre och rättvisare liv förts i länet under framför allt tiden 1890-1920-talet. Man gör även kopplingar till dagens samhälle och omvärlden och funderar kring olika samhällsproblem som finns idag. Besöket avslutas med att man tar del av en utställning bland fanor och standar som visar hur man uttryckte och gjorde sin gemensamma röst hörd för cirka 100 år sedan.

– Observera att vi förväntar oss att undervisande lärare följer med sin klass till Arkivet för att kunna stödja eleverna både på plats och för vidare arbete i klassrummet.

2. Eget arbete i klassrummet.  Läraren och klassen arbetar på egen hand i klassrummet utifrån besöket på Arkivet, funderar över egna frågor som man tycker är viktiga idag, samt förbereder sig inför workshopen. Detta moment är centralt för att få förståelse för temat och hinna förbereda sig väl.

3. En filmskapare/ filmpedagog  kommer ut till klassen för en workshop. Vid detta tillfälle får eleverna själva vara med och göra sina röster hörda med hjälp av filmade animationer! De har innan detta tillfälle förberett sig kring vad de vill uttrycka och hur detta kan se ut. Vid workshopen får de möjlighet att skapa sina animationer med hjälp av filmpedagogen och enkla tekniska hjälpmedel. 

Till dig som lärare; material, metod och mål 

Materialet nedan är till för att stödja er innan och under arbetet med temat. Det är framtaget för att hjälpa dig som lärare och eleverna att få en större inblick, sammanhang och förståelse för helheten, samt för att kunna genomföra workshopen och nå fram till målen på bästa sätt.

1. Inför besöket på Arkivet

  • Titta på filmen ”Vad är arkiv för något?”. En film på cirka åtta minuter som förtydligar vad arkiv är och vilken typ av plats eleverna ska besöka, samt varför det kan vara viktigt att lämna spår till framtiden. Filmen hittar ni här!
  • Viktiga och användbara begrepp som berörs mer eller mindre direkt under temat. Lite svåra, men bra att känna till. Begreppen hittar ni här! 
  • Kort och informativ film från Riksdagen om demokratins framväxt och hur detta blev verklighet genom folks gemensamma krafter, att man kämpade tillsammans. Filmen finner ni här!
  • ”Lärdomar från en gås”-  text med tillhörande fundering kring om ensam är stark eller om tillsammans är starkare? Texten hittar ni här!

2.  Eget arbete i klassrummet; Repetition och reflektion kring temat, samt förberedelse inför workshopen med att skapa en egen animation

Mål: Låt eleverna gruppvis komma fram till vad de tycker är viktigt att stå upp för idag. Dessa grupper kommer de att arbeta i under workshopen. 

Mål: Det finns en plan på innehåll och upplägg för den egna animationen. Vilka bilder och symboler kan man använda för att uttrycka det man vill stå upp för och tycker är viktigt?

3. Under Workshopen- skapandet av animation där den egna gemensamma rösten av idag görs hörd

  • Skolan har samlat på sig diverse tryck, tidningar, bilder etc., samt har saxar, lim och pennor att för eleverna tillgå under arbetet.
  • I Workshopen används iPads, som filmpedagogen tillhandahåller, för att skapa 2D animationer. Med hjälp av urklipp från tidningar, kataloger, tidskrifter kan vi klippa ut objekt, personer eller annat för att skapa en fin historia. Därefter kommer vi göra animation med hjälp av stop motion, dvs ta en bild, flytta objektet och ta en bild till.
  • En lathund att läsa upp och utgå ifrån innan ni sätter igång hittar ni här!

Mål: En färdig filmsnutt med bild och ev. ljud där den egna rösten görs hörd.

Filmpedagogen kommer  att skicka alla filmer till den ansvariga handledaren under veckan, där ni förslagsvis kan ha filmvisning i klassrummet eller på annat sätt redovisa vad ni kommit fram till.

En referensfilm med animation ser ni här! Det är den tekniken eleverna kommer att få skapa med under workshopen.

Frågor och mer info?! Kontakta oss på;

mia.fahlgren[at]faj.se, för mer information kring arkivbesöket

frosofilm[at]gmail.com, gällande workshopen med animationer

anna.aberg[at]ostersund.se, kring projektet ”Kulturhjulet”

 

Pedagogträff för skolornas kulturombud inför detta kommer att hållas den 7/11.  Mer information och inbjudan skickas till skolorna men finns även att ta del av här! Checka av att din skolas representant anmäler sig!

Bokning av skolprogrammet gör du HÄR!  Anmälan stänger den 19/1 2024.

Välkomna att vara med på detta tema Tillsammans med oss!