Sophia Pålsdotter, same och sockenlapp

Målgrupp: åk 7-9, Gy.

Andra halvan av 1800-talet är en tid av stor samhällsförändring. Sverige går från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Land byts mot stad. Dräng blir industriarbetare. De sociala skyddsnät som vi har i Sverige idag börjar så smått att växa fram. Kyrkan går från att vara en central del i samhället till att bli mindre viktig. Men samtidigt är det så att Sverige fortfarande inte är en demokrati. Det är endast män med viss inkomst som till exempel har rösträtt. Dessutom lever en stor del av befolkningen i fattigdom, utan möjlighet att kunna påverka sin situation. Under större delen av 1800-talet lärde sig barnen fortfarande  det de behövde kunna i livet till stor del av sina föräldrar, och av den anledningen var det svårt att förändra sin tillvaro. ”Skomakare bliv vid din läst”, är ett uttryck från denna tid – det man fötts till, skulle man förbli.

Sophia Pålsdotter levde just denna tid. Hon föds i en familj i Bergsbyn, en liten by i Bergs socken (församling)  i Jämtland. Parallellt med att Sverige genomgår stora förändringar så var hennes möjligheter att förändra sin egen tillvaro väldigt små. Familjen är fattig. Mamman födde Sophia utan att vara gift och Sophia kallas därför ”oäkta” Hon har ingen namngiven pappa. 

Genom att lägga samman olika historiska källor, kan du ta reda på mer om Sophia. Följ länkarna nedan så hittar du dokumenten i original och som avskrifter, samt annat som förklarar sammanhangen. Frågor till dokumenten finns också.

Om Sophia och hennes familj

Historiskt källmaterial:
Husförhörslängd original- Här kan du ta reda på mer om Sophias familj  
Avskrift av Husförhörslängd
Symbolförklaringar till prästens noteringar i husförhörslängden
 
Frågor utifrån källmaterialet:
Frågor om Sophia och hennes familj

 

Om sockenlapparnas arbete

Historiskt källmaterial:
Anställning som sockenlapp, var det ett bra jobb?
Anställningsavtal original för Jonas Jönsson 1841 
 
Frågor utifrån källmaterialet:
Frågor om arbetet och avtalet  

 

Hur såg man på sockenlapparna?     

Historiskt källmaterial:
Minnesuppteckningar- Hur såg andra människor på sockenlapparna?
 
Frågor utifrån källmaterialet:
Frågor om synen på sockenlapparna och deras arbete

 

Kunskap – en möjlighet till förändring? 
Frågor till dokumentet   

 

     

 

I backspegeln, vems berättelse är sann?

Frågor till dokumentet