Det ”rena” landet

– om tvättinrättningar, frisk- och sundhet, rashygien och ifall dessa har något gemensamt

Målgrupp: Gymnasiet 

#samtid, Lortsverige, renhet, hygien, folkrörelse, föreningsliv, nykterhetsrörelse, samfund, frisksport, ideologi, rashygien, människosyn

I det här temat lyfts ett par idéer som i början av 1900-talet går att koppla samman med begreppet ”renhet” i olika former. Det handlar om hur man vid den här tiden började att konkretisera idéer om renhet och hygien bland vanligt folk med bland annat byggandet av badhus- och tvättinrättningar för att råda bot på den otillräckliga hygien och misär som fanns ute i landet. Även tanken om att ”en sund själ i en sund kropp” präglade denna tid, där fysisk ansträngning, regelbunden träning och hårt arbete ansågs bra för kropp, själ och personens karaktär. Att denna typ av idéer även gav avtryck i samhället och synen på människor med sina olika styrkor och svagheter är kanske också möjligt att se. I Jämtland gjorde man vad man kunde för att förhålla sig till allt detta nya. Så vad gjorde man? Varför gjorde man som man gjorde? Hur gjorde man? Vilka typer av lort var det som man måste tvätta bort egentligen? Hur tänker vi kring renhet och sundhet idag?

Obs- Sidan är under uppbyggnad och samtliga delar och teman är därför inte helt färdigställda. Det går dock utmärkt att arbeta med de delar som ligger färdiga.

Till dig som är lärare

Information, material och frågor kopplade till de olika temana nedan:

Del 1: Tvätt- och badstugeföreningar- om den egna fysiska hygienen

Del 2: Idrottsrörelsen och folkhälsa- om sundhetsidealet

Del 3: Nykterhetsrörelsen och samfund- hur man hjälpte dem som behövde

Del 4: Om tankar i tiden- rashygien och synen på människor