Det ”rena” landet

– om tvättinrättningar, frisk- och sundhet, rashygien och ifall dessa har något gemensamt

Målgrupp: åk 9, Gymnasiet 

#samtid, Lortsverige, renhet, hygien, folkrörelse, föreningsliv, nykterhetsrörelse, samfund, frisksport, ideologi, rashygien, människosyn

Här  lyfts idéer som i början av 1900-talet går att koppla samman med begreppet ”renhet” i olika former. Det handlar om hur man vid den här tiden började att konkretisera idéer om renhet och hygien bland vanligt folk med bland annat byggandet av badhus- och tvättinrättningar för att råda bot på den otillräckliga hygien och misär som fanns ute i landet. Även tanken om att ”en sund själ i en sund kropp” präglade denna tid, där fysisk ansträngning, regelbunden träning och hårt arbete ansågs bra för kropp, själ och personens karaktär. Att denna typ av idéer även gav avtryck i samhället och synen på människor med sina olika styrkor och svagheter är kanske också möjligt att se. I Jämtland gjorde man vad man kunde för att förhålla sig till allt detta nya. Så vad gjorde man? Varför gjorde man som man gjorde? Hur gjorde man? Vilka typer av lort var det som man måste tvätta bort egentligen? Hur tänker vi kring renhet och sundhet idag?

Under besöket får man ta del av källor som på olika sätt berättar om och relaterar till temat på olika sätt, lyssna på berättelser nere i arkivet, samt undersöka och tolka källmaterial av olika slag. Det finns även möjlighet till att välja att fokusera på utvalda områden inom temat och inte ta med allt.

Total tid för hela programmet beräknas till 120 minuter.

Har du frågor så kontakta mia.fahlgren[at]faj.se eller boka på bokning[at]arkivetiostersund.se