Brotten och brottslingarna- vilka var de egentligen?

Målgrupp; Gymnasiet

I arkiven finns det ett rikt material som berättar om brott, brottslingar och straff förr i tiden. Det är i regel väldigt väldokumenterat. I fångrullor från fängelset, domböcker från tingslagen och i andra typer av handlingar finner vi både brotten och straffen som utdömdes, men kan även urskilja människorna bakom dessa händelser. Oavsett det handlar om grova brott, eller lättare förséelser, så kan man i arkiven urskilja hur synen på brotten, straffen och brottslingarna har förändrats över tid. Sådant som inte var brottsligt förr, kan vara det idag- och vise versa. 

I detta skolprogram på ca 90 minuter får ni både möta olika typer av brott och brottslingar, men även söka upp egna fall utifrån material som finns digitiserat på webben som ni kan arbeta vidare med på egen hand i klassrummet.

Har du frågor kring temat eller upplägg så kontakta oss på mia.fahlgren[at]faj.se eller  tel 070 -678 30 74