Olof Liljegren skriver hem från Amerika

Målgrupp: åk 7-9, Gy.

Olof Liljegren är 28 år när han emigrerar till Amerika 1857. Väl där tar han värvning och strider för nordstaterna i amerikanska inbördeskriget. Kvar hemma i Boggsjö, Jämtland, finns hans pappa Jonas. Breven Olof skickar hem till honom sparades. De rymmer berättelser om allt från sammandrabbningar med indianer och synen på slavar till beskrivningar av det nya landet och personliga upplevelser av kriget men också av vänskapen mellan soldaterna.

Jonas Nilsson, Olofs pappa.
Jonas Nilsson, Olofs pappa.

 

 

 

Vem var Olof Liljegren?

Introduktion till de enskilda breven

Se karta över platser Liljegren refererar till

 

Breven i original med avskrifter

Brev A: vintern 1857
Avskrift          Original

Brev B: våren 1857
Avskrift
          Original

Brev C: december 1861
Avskrift
          Original

Brev D:  sommaren 1861
Avskrift
          Original

Brev E: våren 1862
Avskrift          
Original

Brev F: 14 maj 1862 (till Edblad)
Avskrift
          Original

Brev G: 23 maj 1862
Avskrift
          Original

Brev H: 3 augusti 1862
Avskrift          
Original 

Brev I: januari 1863 (dock daterat till januari 1862)
Avskrift
          Original

Brev J: januari 1863
Avskrift          
Original

Brev K:  1863
Avskrift          
Original

Brev L: 11 april 1863
Avskrift          
Original

Brev M: 1863
Avskrift          
Original

Brev N: september 1863
Avskrift          
Original

Brev O: november 1863
Avskrift
          Original

Brev P: 20 april 1864
Avskrift          Original 

Brev Q: 11 december 1864 (Sorgebrevet från G A Glader)
Avskrift
          Original

Brev R: 12 december 1864 (från Eric Bång)
Avskrift          Original