Fortbildning för lärare

Under läsåret erbjuder vi olika typer av fortbildning för lärare kring ett par av våra skolprogram. Med dessa fortbildningstillfällen hoppas vi kunna inspirera och förklara hur man som lärare kan arbeta med de aktuella källmaterialen som hör till programmen och hur man resonerar kring tillhörande frågeställningar.
Har du frågor kring något nedan- hör av dig till mia.fahlgren[at]faj.se.

Välkommen med din anmälan!

Läslist- ”Uppdraget”

Tisdag den 24 oktober kl 15.00- 15.30 håller vi en digital genomgång kring skolprogrammet Läslist- ”Uppdraget” för elever i åk 4-7. Detta skolprogram håller vi tillsammans med Jamtli och det bygger på boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Mer information om skolprogrammet finns att läsa här! 

Fortbildningstillfället erbjuds för att du som lärare ska få upptäcka detta skolprogram, möjlighet att veta mer om vad programmet erbjuder, hur det relaterar till skolans läroplan, samt få svar på eventuella frågor.

  • Träffen hålls via Teams och planeras pågå ca. 30 minuter.
  • Deltagandet är gratis, liksom att boka och ta del av skolprogrammet.
  • Inget krav eller förväntan att anmäla klassen till programmet, för att man deltagit i fortbildningstillfället
  • En länk till Teamsträffen skickas dig via mejl efter anmälan.

Anmälan sker till: bokning[at]arkivetiostersund.se – senast måndagen 23 oktober kl. 16.00

 

Kulturhjulet, Tillsammans gör vi skillnad!

Tisdag den 7 november kl.14.30- 15.30 har vi en träff för pedagoger på plats på Arkivet i Östersund kring vårt skolprogram Tillsammans gör vi skillnad! Detta skolprogram erbjuder vi som en del i Östersunds kommuns Kulturhjul för åk 6, men det kan även bokas av skolor i andra delar av länet. Mer om detta skolprogram kan du läsa här!

Mer information om tillfället och bokning kommer här inom kort!