Kompetensutveckling för gymnasielärare

Digital kompetensutveckling för gymnasielärare eller motsvarande

Framöver planerar vi att kunna erbjuda kompetensutveckling för lärare kring ett par av våra nyare skolprogram och teman för gymnasieskolan. Med dessa fortbildningstillfällen hoppas vi kunna inspirera och förklara hur man som lärare kan arbeta med de aktuella källmaterialen som hör till och hur man resonerar kring tillhörande frågeställningar.

Tillfällena kommer att hållas digitalt via Teams och planeras vara ca 45 minuter kl. 16.00-16.45. Anmälan görs enskilt för respektive tema senast måndagen innan kl. 17.00. En teamslänk skickas sedan till din e-post. Anmälan sker till bokning[at]arkivetiostersund.se

Tema: Det rena landet- exemplet Jämtland. 

Obs- Framflyttat! Kommer att hållas någon gång under vårterminen 2023. Håll utkik här!

Tema: Brotten och brottslingarna- vilka var de egentligen?

Obs- Framflyttat! Kommer att hållas någon gång under vårterminen 2023. Håll utkik här!