Fortbildning för lärare

 

Läs mer om Lärarkicken 2024 !

Under läsåret erbjuder vi olika typer av lärarfortbildningar kring ett par av våra skolprogram både på plats och digitalt. Med dessa fortbildningstillfällen hoppas vi kunna inspirera och förklara hur man som lärare kan arbeta med de aktuella källmaterialen som hör till programmen och hur man resonerar kring tillhörande frågeställningar. Sidan uppdateras allt eftersom vi planerar in nya fortbildningstillfällen.
Har du frågor kring något nedan- hör av dig till mia.fahlgren[at]faj.se.

Välkommen med din anmälan!

 

Läslist- ”Vargbröder”

Tisdag den 30 januari kl. 15.30- 16.00 har vi ett digitalt informations- och fortbildningstillfälle för pedagoger i åk 3-6 kring skolprogrammet läslist och boken Vargbröder. Detta håller vi tillsammans med våra kollegor på Jamtli. Anmäl dig och dina kollegor på en kort genomgång kring hur läsningen kan bli både lustfylld och mer levandegjord tillsammans med oss! 

  • Träffen hålls digitalt via Teams kl. 15.30-16.00. Länk skickas ut innan mötet.
  • Deltagandet är gratis, liksom att boka och ta del av skolprogrammet.
  • Inget krav att anmäla klassen till programmet för att man deltagit i fortbildningstillfället.

Välkommen med din anmälan till: skolprogram@jamtli.com senast fredag den 26 januari 2024. TILLFÄLLET ÄR GENOMFÖRT! Återkommer vid annat tillfälle.

Mer om skolprogrammet Vargbröder kan du se och läsa HÄR

 

 

Kulturhjulet, Tillsammans gör vi skillnad!

Tisdag den 7 november kl. 14.30- 16.00 har vi en lärarfortbildning för pedagoger på plats på Arkivet i Östersund kring vårt skolprogram Tillsammans gör vi skillnad! Detta skolprogram erbjuder vi som en del i Östersunds kommuns Kulturhjul för åk 6, men det kan även bokas av skolor i andra delar av länet. Mer om detta skolprogram kan du läsa här!

Lärarfortbildningen erbjuds för du ska få möjlighet upptäcka detta skolprogram och veta vad det erbjuder, hur det relaterar till skolans läroplan, prova på, samt få svar på eventuella frågor.

  • Träffen hålls på Arkivet i Östersund, Arkivvägen 1 kl. 14.30-16.00
  • Deltagandet är gratis, liksom att boka och ta del av skolprogrammet.
  • Inget krav att anmäla klassen till programmet för att man deltagit i fortbildningstillfället.

Anmälan sker till: anna.aberg[at]ostersund.se (Utvecklare/ Kultursamordnare på Östersunds kommun) – senast den 23 oktober 2023. TILLFÄLLET ÄR GENOMFÖRT. Återkommer ev. vid annat tillfälle.

 

Läslist- ”Uppdraget”

Tisdag den 24 oktober kl 15.00- 15.30 håller vi en digital genomgång kring skolprogrammet Läslist- ”Uppdraget” för elever i åk 4-7. Detta skolprogram håller vi tillsammans med Jamtli och det bygger på boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Mer information om skolprogrammet finns att läsa här! 

Lärarfortbildningen erbjuds för att du som pedagog ska få upptäcka detta skolprogram, möjlighet att veta mer om vad programmet erbjuder, hur det relaterar till skolans läroplan, samt få svar på eventuella frågor.

  • Träffen hålls via Teams och planeras pågå ca. 30 minuter.
  • Deltagandet är gratis, liksom att boka och ta del av skolprogrammet.
  • Inget krav eller förväntan att anmäla klassen till programmet, för att man deltagit i fortbildningstillfället
  • En länk till Teamsträffen skickas dig via mejl efter anmälan.

Anmälan sker till: bokning[at]arkivetiostersund.se – senast måndagen 23 oktober kl. 16.00 TILLFÄLLET ÄR GENOMFÖRT. Återkommer vid annat tillfälle.