Till dig som lärare

På Arkivochlarande.se finns det flera olika möjligheter att arbeta med historiska källor. Här hittar du temaingångar som ni kan arbeta med i klassrummet på egen hand. Dessa är kopplade till skolans styrdokument och ämnesplaner i framförallt samhällsorienterade ämnen och historia, olika beroende på vilket stadium eller vilken skolform du arbetar med. 

Nedan finns information som kan vara bra för dig som lärare att ha i åtanke när du och dina elever arbetar med material och teman från denna sida på egen hand.

Innan ni börjar…

En del av målet med Arkivochlarande.se är att elever som arbetar med den ska erhålla ökad kunskap om olika historiska källor, källkritik och hur historia skrivs. Därför kommer inom kort ett introduktionstema presenteras här på sidan, som ni kan inleda era temaarbeten med för ökad förståelse för arkiv och historiska källor. Arkivintroduktionen kommer ni att kunna göra själva i klassrummet, bland annat genom att titta på introduktionsfilmer, ta del av texterna och besvara frågor. Annars är ni välkomna till oss på plats. För närvarande rekommenderar vi våra arkivintroduktionsfilmer som förklarar vad arkiv är för något, vad som finns i ett arkiv och varför det är viktigt. Filmerna är anpassade för barn åk. 1-6 och 7-Gymnasiet och länkar hittar ni här;

Arkivintroduktionsfilmer och mer information/

Arkivintroduktionen är inte på nåt sätt obligatorisk, men kan vara bra för att förstå historiska källor, arkiv och hur historiska berättelser skapas.

Historiska källmaterial

Källmaterialet som framför allt används på denna sida är Föreningsarkivets och Riksarkivets material från Jämtland och Härjedalen. Materialet finns bevarat på Arkivet i Östersund. Förutom originaltexter i form av protokoll, domböcker och brev med mera finns även affischer, fanor, fotografier, filmer, ljudupptagningar, kartor, trycksaker och en mängd tidskrifter och böcker. Allt är kvarlevor och berättande källor från sin tid. Av olika anledningar har materialet blivit sparat, ihopsamlat och lämnat till Arkivet i Östersund. Tillsammans utgör de delar av vårt gemensamma kulturarv som berättar om hur livet och verkligheten tedde sig där och då.

Det finns mycket källmaterial i arkiven och vissa delar finns även digitiserade. Det betyder att de är fotograferade och utlagda digitalt. Allt källmaterial  som används i olika teman kan man ta del av i digitiserad form här på webbsidan. Handskrivna texter som vi hänvisar till och utgår ifrån finns också att läsa som avskrifter för att underlätta läsandet av texten. 

Vad är arkiv?

Arkiv kan betyda flera saker. Det kan handla om en samling dokument som har gemensam grund och som bevaras tillsammans, till exempel en idrottsförenings samlade dokument och handlingar. Det kan även vara en plats där de samlade arkiven förvaras, till exempel ett förråd eller Arkivet i Östersunds lokaler. Avslutningsvis kan det även vara en institution som Riksarkivet eller Föreningsarkivet som ansvarar över och förvaltar arkiv.

I vårt kommande tema ”Arkivintroduktion”, får man mer insikt i vad ett arkiv är, hur det kan vara en källa till information och kunskap, samt hur det kan vara en del i ett demokratiskt samhälle att ha rätt till öppna arkiv för att kunna granska olika verksamheter. Delar av vårt mål är därför att göra arkiven mer kända för samhällets medborgare.

Handledning och metoder

Hur ni vill arbeta med materialet är upp till er beroende på er undervisningssituation. Vi presenterar inga färdiga lektioner, utan erbjuder istället olika teman. Ni kan arbeta med materialet lite översiktligt och kortfattat under någon lektion, eller mer fördjupat under en lite längre tid. Utgå då från att det tar cirka fyra-sex tillfällen allt som allt.

Eleverna kan arbeta helt självständigt kring innehållet i temat, i par eller grupper, eller så hjälps ni åt i helklass alternativt gör vissa gemensamma avstämningar och diskussioner gemensamt. Innehållet, frågorna och diskussionerna kan även användas som delar i någon form av examination eller redovisning. Till frågorna som ställs erbjuds även enklare former av ”facit” för läraren om man önskar det. Kontakta oss för mer information.

Boka skolbesök!

Om ni skulle vilja komma på besök på Arkivet så är ni mer än välkomna! Vi finns på Arkivvägen 1 i Östersund och tar gärna emot er. Här kan ni i nuläget få en enklare typ av arkivintroduktion där vi går ned i arkiven, undersöker historiska dokument och funderar över frågor kring dessa. Ni kan också få en uppstart för något av de skolprogram eller teman som vi erbjuder. Dessa kan ni sedan arbeta vidare med på egen hand när ni kommer tillbaka till skolan. Läs mer om dem under menyn: Besök på plats

Vi har som ambition att någon gång om året åka till skolor i länet som ligger långt från Östersund, så att alla verkligen har möjlighet att ta del av vår verksamhet. Kanske vill du att vi kommer till just er? Hör av er i så fall! Det går naturligtvis också bra att vi bokar ett besök via Teams.

Ni kanske har egna idéer på material eller upplägg som ni skulle vilja få hjälp med att utforma tillsammans med oss. Tveka då inte över att höra av er!

Alla skolbesök via oss är kostnadsfria! 

Boka handledning och fortbildning för lärare!

Är det så att du och dina lärarkollegor skulle vilja träffa oss bakom Arkiv och lärande för att  ha handledning eller fortbildning kring våra teman, skolprogram, källor eller källkritik?  Skulle ni vilja diskutera idéer för nya teman? Behöver ni inspiration kring någon lokal händelse eller något historiskt källmaterial? Kom då och träffa oss! Ni kan komma till oss på Arkivet i Östersund på Arkivvägen 1, eller så kommer vi till er skola förslagsvis vid ett arbets- eller ämneslag. Passar det inte att ses analogt så kan vi boka in en liveträff på distans digitalt!

Kontakta oss på mail: mia.fahlgren[at]faj.se eller telefon 070 – 678 30 74 för mer information! Bokning på; bokning[at]arkivetiostersund.se