Till dig som lärare

På Arkiv och lärande hittar du temaingångar kopplade till skolans styrdokument och ämnesplaner i  framförallt samhällsorienterade ämnen och historia, olika beroende på vilket stadium eller vilken skolform du arbetar med.  Framöver kommer du att kunna välja passande temaingångar genom att i första hand välja ”Grundskola” eller ”Gymnasium” för att hitta passande nivå, men i nuläget kan du välja fritt för att se vad som passar för just din klass och undervisning. Nedan finns mer information  som kan vara bra för dig som lärare att ha i åtanke när du och din klass arbetar med material och teman på denna sida. 

Innan ni börjar…

Historiska källmaterial

Vad är arkiv?

Handledning och metoder

Struktur och upplägg

Boka lektionsbesök

Boka handledning och fortbildning för lärare