Avskrift

pergament

Avskrift av pergament från 1371.
Avskrift av pergament från 1371.

Innehåll

Kung Håkan skänker Peter (Alexandersson) i Börön (i Lockne socken) och dennes arvingar till evärdlig ägo jord i Våge i Lockne socken, varvid skatt erläggs efter sex mäns prövning och därtill en tredjedel av (För)Berg i Revsunds socken, gammal skattejord, samt förbjuder sina fogdar och ombudsmän att handla emot detta brevs bestämmelser.

Källa: Riksarkivet Svenskt Diplamatariums huvudkartotek

Sök själv efter pergament från dina trakter!

Du kan själv söka efter fler pergament från medeltiden! Genom att gå in på Svenskt Diplomatarium kan du söka på ”utfärdandeort” och ange t ex Jämtland eller Frösön. Du får då upp en lista över alla skannade dokument. Klicka på det du är intresserad av och du ser den skannade bilden och kan läsa mer om innnehållet!

Sök själv medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek