Avskrift av brev till Per Albin Hansson

Vingåker 17 sept 1941

 

 

Statsrådet
Per Albin Hansson

 

Jag är en enkel kvinna av det arbetande
folket. Anledningen till min skrivelse
är, att min make blivit ”inkallad” som
det så vackert heter. Men denna
”inkallelse” har inte med någon beredskap
tjänstgöring att skaffa, utan är helt
enkelt politisk deportering. Då min
make tillhör Katrineholms fasta försvar
och gjort beredskapstjänst i sommar
är det med harm och förstämning
som han nu helt enkelt rycks från
hem, och barn samt sitt arbete
(Elektriker sedan 25 år tillbaka) för att
som samhällsfarlig individ tillsammans
med många andra hederliga arbetare
bli deporterad på obestämd tid, till
ödemarkerna många mil från Sveg
på vägbygge. Det inträffade har
väckt harm och förbistring i vida
kretsar. Vad håller egentligen på att
ske? Det talas och skriv så mycket

 

om vår storslagna demokrati och frihet,
men skall verkligen de rasistiska
elementen inom polisen och militären
i demokratins namn ostört få begå vilka
skändligheter som helst mot hederliga
arbetare, bara därför att de inte har
samma politiska inställning som dessa
Nu frågar jag: Är detta med
regeringens och försvarsministerns
kännedom och medgivande? om inte,
anhåller vi om om en undersökning
Jag protesterar på det skarpaste mot
denna avskyvärda deportering, och
kräver att vi får tillbaka våra
män och familjeförsörjare.

xxxx
Vingåker