Beredskapstid

Sverige var aldrig med i andra världskriget. Men vi visste inte då om vi skulle bli indragna i det eller inte. Det gällde att ständigt vara beredd på det värsta.

Männen kallades in för att vara beredda att strida som soldater. Kvinnor fick civila uppgifter i samhället, och fick täcka upp på de arbetsplatser som blev tomma när männen försvann. Även barn och ungdomar fick lära sig hur man skulle göra i händelse av krig. De fick också hjälpa till med att förbereda sig och samhället för en akut krissituation. Tillgången på mat och andra nödvändiga saker var begränsad, och man ransonerade för att den skulle räcka så långt som möjligt till så många som möjligt.

fanfar            En svensk soldat

Kvinnlig beredskap        Kvinnlig beredskap

Ungdomens Riksinsamling        Barn och ungdomar

ransoneringskort        Ransonering