Övning arbetskompanier: Historiebruk

Uppgift

Läs igenom brevet till Per Albin Hansson
Läs igenom Krigsmaktens skrivelse

Båda handlar om arbetslägren, men har olika perspektiv. Jobba sedan två och två, där ni genom ett ”rollspel” diskuterar rätt eller fel.

Förmågor

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv