Samarbete över gränserna

Jämtland, och Sverige, är en del av världen. Under krigsåren kom många människor från grannländerna till Sverige som flyktingar. Precis som idag kom även ensamkommande flyktingbarn, framför allt från Finland. Även människor från länder längre bort kom för att söka fristad.

Från svensk och jämtländsk sida försökte man hjälpa grannarna i nöd. Det bildades olika hjälpföreningar och man hittade olika sätt för att samla in till exempel pengar och kläder som kunde skickas vidare till dem som behövde.

Över gränsen, både från och till Sverige, rörde sig också spioner och kurirer.

Läs mer om:

Flyktingar

Hjälparbete

Spioner och kurirer