Ungdomsföreningen Lek och Allvar

 Om föreningen

Ungdomsföreningen Lek och Allvar var en diskussionsklubb från Ås, Jämtland. Den grundades kvällen före julafton 1902, och riktade sig till både kvinnor och män. Medlemmarna i Lek och Allvar skulle öva sig i sång, deklamation, föreläsning, diskussion och lekar. Möten hölls alla söndagskvällar då inte logen Liljan hade sina träffar.  Förutsättningar för medlemskap var nykterhet, anständighet och att ha fyllt 14 år.

Det var förbjudet att använda grova eller anstötliga uttryck och man hälsade på varandra med ”Frid kamrater”. Efter diskussionerna var det viktigt att kritisera framförandet så att talaren fick tips på hur han eller hon kunde förbättra presentationen. De lärde sig alltså att argumentera och framföra sina åsikter, men de skulle också vara goda lyssnare. Det ansågs t ex inte vara gott uppförande att göra grimaser eller skratta vid föreläsningar eller diskussioner, utan deltagarna skulle vara uppmärksamma och engagerade.

Diskussionerna finns bevarade i en protokollsbok, och här kan du läsa vad de enskilda medlemmarna tyckte i en specifik fråga, drygt 100 år senare!

Läs diskussionerna!

Ungdomsföreningen Lek och Allvar, Protokollsbok nr 2, 1902

Förteckning över diskussionerna

Här hittar du originaltexterna som pdf-dokument

sid 1-20, sid 21-38, sid. 39-54

Här hittar du avskrifterna av samma bok

sid 1-20, sid 21-38, sid 39-54