Hur växte demokratin fram i Sverige?

Demokratins framväxt i Sverige

Under 1880- och 90-talen började tankarna om den politiska demokratin växa sig starka i Sverige. Från att bara de rikaste i samhället fått delta i riksdagen och vara med om att rösta, växte det fram krav om allmän rösträtt.

Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor infördes stegvis. Allmän rösträtt för män över 24 år genomfördes första gången 1911. Nu kunde 19 % av Sveriges befolkning vara med och rösta. Det kanske låter lite, men man ska veta att det var en fördubbling mot tidigare! Vid detta val röstades en liberal regering fram som sedan genomförde ännu fler förändringar av rösträttssystemet.

Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor vid kommunalval och till första kammaren genomfördes i Sverige första gången 1919 och till andra kammaren 1921. Denna rösträttsreform gjorde att 54 % av befolkningen fick rösträtt. Åldersgränsen var 23 år för att rösta till andra kammaren, och 27 år för att delta i landstingsvalet. Däremot fick man inte rösta om man inte gjort sin värnplikt, omfattades av fattigvården (var intagen på ålderdomshem) eller inte hade betalat sin skatt.

Vad menas med första och andra kammaren?