Tvåkammarsystemet

Tvåkammarsystemet

Länge hade man i Sverige en ståndsriksdag, där representanter från de fyra samhällsgrupperna präster, adel, borgare och bönder deltog. 1865 införde man istället ett tvåkammarsystem (ungefär som USA har idag). I den första kammaren fick bara män med tillräckligt hög ålder, inkomst och stor förmögenhet sitta. Valen hit gjordes ”indirekt”, genom landstingen och de största städernas kommunala församlingar.

För att få sitta i den andra kammaren, eller för att få rösta på vem som skulle sitta där, gällde andra regler. Här räckte det med att man hade en fast egendom och betalade skatt. Kvinnor fick varken sitta i någon av kamrarna eller rösta.