Skolan

idas_skola Östersunds ElementärLäroverk för flickor – Östersunds kommunala flickskola.

Östersunds Elementärläroverk för flickor byggdes 1894 i kvarteret Kokboken mellan Gröngatan och Rådhusgatan.  Huset var först i två våningar (Då Ida Larsson gick där) men byggdes ut till tre våningar då eleverna allteftersom ökade. Skolans första föreståndarinna hette Alma Renborg. Ida Larsson nämner ofta henne i sin dagbok.

Skolan hade åtta årsklasser. De två första var förberedande ”småskola”. Sedan fick man avlägga prov för att gå vidare till själva flickskolan som var upp till sex år. De ämnen man läste var: Modersmålet, Välskrivning, Räkning, Kristendom, Historia, Geografi, Naturkunnighet, Tyska, Teckning, Handarbete, Gymnastik, Musik och sång samt Franska – fritt tillval i 5:an och 6:an.

Man gick i skolan på lördagar och Ida fick i ”sommarläxa” att redovisa om150 olika växter till hösten. I Idas dagbok från 1905 , kan man läsa hur hon kämpar med just detta.

År 1933 tog kommunen över skolan som då bytte namn till Kommunala Flickskolan i Östersund. 1962 kom en ny skolreform som bl.a. innebar att flickskolor skulle avvecklas. Efter det tog man inte in några nya elever utan allteftersom flickorna gick ut avvecklades flickskolan.  År 1967 gick de sista flickorna ut skolan. Den hade då bytt namn en sista gång. Den här gången till Genbergsskolan.
Skolan historia tog slut då den vackra byggnaden revs 1970, för att ge plats till kommunens nya lokaler som står kvar än i dag.