Vad syftar övningarna till? Ida

Förmågor

Analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner (bild)

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (SO)

Söka information från olika källor och värdera dessa (sv)

Uppgiften utgår ifrån temat om Ida Larsson och den dagbok hon skrev 1905.

Centralt Innehåll historia

Åk 1-3

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Metoder att söka information från olika källor. Hur man kan bearbeta källor och information.

Åk 4-6

Vad historiska källor kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.

Åk 7-9

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Gymnasium

Tolkning och användning av olika slags källmaterial.