Bygg en historisk hembygdsvandring

Utifrån Ida Larssons liv och vad hon skriver om i sin dagbok har Arkivet i Östersund byggt en stadsvandring.  Vill ni kanske göra en egen stadsvandring i det egna området? Utgå gärna ifrån frågorna nedan för att ta fram material.

Hör av er till Arkivet, om ni är intresserade av att gå en vandring med era elever som inspiration för det egna arbetet. Det är kostnadsfritt.

 1. Vilka platser/miljöer känner ni till i er hembygd? Vilka är viktiga för er?  Vad vet ni om deras historia?
 2. Finns det fornlämningar?
 3. Hur gammal är staden/orten och hur kom den till?
 4.  Under vilken period har staden/orten vuxit mest? Försök leta reda på några förklaringar till varför.
 5.  Finns det äldre byggnader/hus? Vilka historier finns det kring dessa byggnader? Var ligger det äldsta huset på orten? När byggdes det?
 6. Finns det spökhus – spökgårdar? Vilka historier har berättats och berättas om olika hus?
 7. Hur fick orten, byggnader, kvarter, vägar och gator sina namn?
 8. Jämför hur såg olika stadsdelar har sett ut tidigare– exempelvis Lugnvik, Valla eller Torvalla?
 9. Vilka människor är intressanta eller har ansetts ”viktiga” i ortens historia? Finns det några du saknar berättelser om? Fundera över varför vissa människor ges större plats än andra i historieskrivningen?
 10. Hur såg familjebildningen ut, relationen mellan män och kvinnor, föräldrar och barn?
 11. Hur såg skolan ut – vilka ämnen läste man – hur var ordningen? Skilde sig undervisningen åt för pojkar och flickor?
 12. Vilka var de vanligaste yrkena för män och kvinnor i staden/på orten?
 13. Hur fungerade rättsväsendet på orten?
 14. Hur fungerade brandkåren?
 15. Hur fungerade sjukvården? Hur såg sjukhuset/sjukstugan ut?
 16. När kom den första bilen till orten? Hur har bilismens genombrott påverkat stadens/ortens utseende?
 17. Vilken betydelse har Storsjön haft genom tiderna? Hur fungerade ångbåtstrafiken?
 18. Hur har nöjeslivet sett ut under olika tider? På vilket sätt och på vilka platser roade man sig? Hur många caféer fanns/finns? När kom den första biografen? Vilka filmer såg man?
 19. Hur ser stadens/ortens idrottshistoria ut? Har det funnits/finns det någon idrottsstjärna här?

 

Gör en framtida stadsvandring, som handlar om idag!

Om elever om ytterligare hundra år skulle göra en vandring i dina fotspår, vilka miljöer, platser, byggnader, evenemang skulle de då få besöka?

Välj ut ett kvarter
Välj ut en byggnad
Välj ut en plats
Välj ut en gata
Förklara varför ni valde just den platsen.

Besök platsen ni valt ut. Beskriv den i ord och bild (ta ett fotografi).

Kanske vill ni också ge ett historiskt perspektiv på platsen! Ta reda på information om platsen/byggnaden. Du kan t.ex. ta hjälp av ditt bibliotek, Landsarkivet/Föreningsarkivet och Minnesbanken på museet. Ett annat mycket bra sätt är att intervjua människor som har anknytning kring platsen. Kanske har ni äldre släktingar eller grannar som kan berätta om platser, byggnader och människor som levt här.  Sammanställ sedan materialet och redovisa i form av till exempel egen utställning, vandring / guidning eller film.

Lycka till!