Domboken

På den högra sidan högst upp börjar texten kring Gunnils ransakning inför tinget i Undersåker år 1665.