Gunillas dom

Svea Hofrätts dom den 14 mars 1667 över lappkvinnan Gunnila Jonsdotter

Stockholm den 14 mars anno 1667

Rannsakningen och domen ifrån Undersåker och Jemtland över en lappkvinnan Gunnela Jonsdotter som beskyllts för trolldom, djävulens redskap eller lappgand och att ha förgjort kyrkoherden herr Adam Wellamsson. Misstankarna om att hon vållat kyrkoherderns långa sjukdom, sveda och värk, fattat av hans söner jämte deras moder. Gunnela har haft två oäkta barn, men för det tredje inte stått kyrkoplikt. Hon begärde så herr Adam att hon måste få stå kyrkoplikt, ges nattvarden och sedan samma dag trolovas och vigas. Kyrkoherden sa nej till hennes orimliga begäran, eftersom hon inte tagit emot sitt värdsliga straff ännu. Gunnela började då komma med hot och undsägelser så att kyrkoherden var glad att han kom undan. När han sedan var på hemväg ”blev han med trollskott behäftat”, och drabbades av en odräglig sveda och värk i 14 veckors tid, och när han till sist kom upp ur sängen var han fortfarande inte kry, utan det följde honom till hans dödsdagar. Han måste allt sedan gå på två kryckor. Tingsrätten har bett denna Gunnela att bevisa sin oskuld genom att skaffa fram ”redgöromän” (försvarare), men hon har inte hittat några som kunnat bestrida ovanstående påståenden, och hon erkänner själv att hon har kurerat en annan man med liknande sjukdom. Hon har också gett en lappAnders Mårtensson 2 dr för att han skulle hjälpa kyrkoherden herr Adam ifrån sin sveda och värk. Nu är hon av tingsrätten dömd efter 6 kap högmål b ll att straffas till livet som ses av rannsakningen.

Beslut: Gunnela Jonsdotter skall utköras på avrättningsplatsen och

Reflektera: Vad blir straffet?
Reflektera: Vad blir straffet?

sägas att hon skall få sitt straff. Om hon då kan övertalas att gudvilligt bekänna, straffas hon med livet. Om inte får hon plikta med riset och förvisas från fjället och det område där hon är van att vistas.

Uppå den kungliga hovrättens vägnar

Swedh Bååt

Arvid Ivarsson

EM knopp, sekr